FAQs Complain Problems

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ज्यू श्री रेख बहादुर थापालाई बिदाई तथा नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्री दिनेश कुमार राई ज्यूलाई स्वाागत गर्दै आदरणीय गाउँपालिका अध्यक्ष तथा गाउँपालिका कर्मचारी र जनप्रतिनिधीहरु